Konskewncje popełninia uchybienia

Uczynki karalne – zawarte w statucie karnym w obszernej
liczbie śledzone są z zaskarżenia publicznego. Ten obywatel, jaki rządzi się
regułami sprawiedliwymi, powinien widzieć na racji, iż bywając świadkiem
przewinienia, powinien zawiadomić władzę.

Gdy możemy opowiadać o odpowiedzialności karnej?

W Narodowym prawie odpowiedzialności karnej podlegają
wyłącznie wyczyny wzbronione, jakie w chwili popełnienia przeoczenia są
określone w regulaminie karnym – prawo nie obowiązuje wstecz. Innymi słowy,
sprawca może odpowiadać za popełniony czyn tylko wówczas, kiedy jest on
sprecyzowany w prawie karnym. Jeżeli jest inaczej, nie ma mowy o
odpowiedzialności karnej.

Przebieg procesu karnego

Jeśli doszło do popełnienia przestępstwa, za które grozi
odpowiedzialność karna, zaczyna się postępowanie karne.

Składa się ono z trzech kroków.

Postępowanie przygotowawcze to początkowy etap, w którym
policja bada czy został popełniony czyn zakazany przez prawo karne.

W postępowaniu sądowym następuje określenie, czy prawo
zostało złamane i określana jest wielkość kary.

Wykonawstwo narzuconej kary jest ostatecznym etapem
przebiegu karnego, zwane jest postępowaniem wykonawczym.

Prawo do obrońcy w przebiegu karnym

Prawo do obrońcy we wszystkich etapach przebiegu karnego
zabezpiecza Konstytucja. W przypadku, jeżeli podejrzanego o popełnienie
przestępstwa nie stać na obrońcę z wyboru, przysługuje mu obrona z urzędu.
Wniosek o obrońcę z urzędu można złożyć na poziomie postępowania sądowego.
Nieletnim, głuchoniemym, niewidomym jak również osobom, co do których jest
podejrzenie, iż czyn zakazany popełniły nieświadomie, przysługuje obrona z
urzędu. Jeżeli podejrzany nie może się sam bronić z powodu kiepskiego
samopoczucia psychicznego, przysługuje mu obrońca z urzędu. Jeśli oskarżonego
stać na obrońcę z wyboru może go poszukać przez Internet, wystarczy wpisać w
Google np: adwokat Lodz.