Przemoc wewnątrz rodziny – do kogo się zwrócić?

Każdemu mogą się przytrafić rozmaite życiowe zwroty akcji i
czasem jest tak, że idealny życiowy partner zmienia się w bestię w ludzkim
kształcie, lub dziecko, niezależnie od zaangażowania w wychowanie, przyprawia
nas o coraz większy ból głowy. W którym miejscu szukać porady w takich
chwilach?

 

Niebieska Linia

 

Jeżeli w życiu prywatnym, sferze prywatnej dzieje się coś
niewłaściwego, warto jest postawić na Niebieską Linię. Pod tą nazwą kryje się
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Numer na ogólnopolski
telefon kontaktowy dla poszkodowanych przemocą w rodzinie to 800 12 00 02, a
numer na nadzwyczajny telefon zaufania to 116 123. Te kluczowe informacje
sprawdzą się się, gdy wśród najbliższych zdarzy się coś niedobrego, czego
czasami obawiamy się wyjawić. Każdy objaw przemocy wśród bliskich może być
traumatycznym doświadczeniem i nie zawsze udaje się zdobyć na odwagę zgłosić
sprawę na policję czy do prokuratury, choć początkiem działania musi stać się kontakt
ze służbami.

 

Pomoc dla mężczyzn, którzy też padają ofiarą przemocy

 

Choć to temat nierzadko przemilczany, zarówno przez środki
masowego przekazu, jak i przez samo społeczeństwo, musimy mieć świadomość, że
mężczyźni także bywają ofiarą przemocy. Dla tych, których spotkała przemoc w
rodzinie, także funkcjonuje Niebieska Linia; równouprawnienie musi sięgać
każdej dziedziny naszego życia, w tym wsparcia przysługującego osobom
doświadczającym przemocy, z tego powodu mężczyźni muszą dostawać taką samą pomoc
jak kobiety. Istotne, by podczas ujawnienia aktów agresji, mężczyźni czuli się
bezpiecznie i nie mieli przeświadczenia, że są wyśmiewani czy niewarci uwagi,
ponieważ stali się ofiarami.

 

Pomoc prawnika bez kosztów

 

Nie wszyscy się orientują, że od 1 stycznia 2019 roku jest
dostępna możliwość otrzymania bezpłatnej pomocy prawnej. Dzięki temu także
mniej zasobne osoby mogą otrzymać pomoc w kwestiach, przez które ich życie
zmieniło się w koszmar. Wpisując w wyszukiwarkę choćby na przykład frazę „prawo rodzinne łódź
niewątpliwie wyświetli, się nam lista prawników, którzy zajmują się prawem
rodzinnym i zostanie nam przekazana informacja, czy właśnie ten prawnik jest w
systemie bezpłatnej opieki prawnej. Jeśli tak nie udałoby się nam odnaleźć