CNC

Bez kategorii

Jak działa kompresor klimatyzacji?

Kompresor klimatyzacji, czyli kompresor nazywa, jest kluczowym elementem, który powoduje, że klimatyzator do ostygnięcia. W każdym klimatyzatorze znajduje się sprężarka, parownik i czynnik chłodniczy. Jak nietrudno zgadnąć, sprężarka działa jak pompa. Sprężarka klimatyzacji powoduje ruch klimatyzatora. To, pompowane do parownika w stanie ciekłym, zmienia jego stan na gazowy. Tak więc, jest bardzo szybki spadek temperatury i wymuszony obieg powietrza lub bezpośrednio do kabiny samochodu lub mieszkania jest zdecydowanie chłodniej.

Kompresor klimatyzacji odgrywa kluczową rolę, jaką jest ciśnienie medium, jego zasysanie i jednoczesna kompresja. Sprężarki klimatyzacji pracują zarówno na klimatyzacji, jak i klimatyzatorach stacjonarnych. W tym drugim przypadku cały układ wygląda jednak zupełnie inaczej. Warto zauważyć, że sprężarka klimatyzacji ma postać sprężarki o stałej lub zmiennej wydajności. W pierwszym przypadku, niezależnie od wymagań, pewna ilość czynnika chłodniczego jest zawsze pompowana. Sprawność sprężarki zależy więc od prędkości silnika. W drugim przypadku jest ona regulowana bezpośrednio przez samą sprężarkę za pomocą sprężyn, które regulują ciśnienie tłoków.