CNC

Różności

Kiedy szukać adwokata? Czy lepszy okaże się radca prawny?

W przypadku każdego z nas nagle może pojawić się kwestia, której nie da się załatwić inaczej niż na oficjalnej drodze prawnej. W każdym przypadku warto skorzystać z pomocy fachowców. Najczęściej znajdziemy ich w sieci, po wpisaniu w przeglądarce frazy adwokat Pabianice, Łask czy Sieradz. Jednak niekiedy tracimy pewność, gdzie udać się z danym problemem – adwokat czy radca prawny? Są to różne nazwy, określające rodzaj zawodu

Najpierw podobieństwa między radcami a adwokatami – znajdziemy ich kilka

Adwokatem lub radcą prawnym może zostać osoba, która ma za sobą 5 lat studiów prawniczych oraz 3-letnią aplikację adwokacką lub radcowską. Po dokonaniu przewidzianych formalności, ministerstwo sprawiedliwości wyznacza specjalny egzamin. Pozytywny wynik przynosi wciągnięcie aplikanta na wykaz radców prawnych bądź adwokatów. Podstawą określającą czynności obu zawodów są inne akty prawne. Kompetencje adwokatów określa Prawo o adwokaturze, zaś u radców prawnych będzie to to Ustawa o radcach prawnych. To tam dokładnie zostały opisane prawa i obowiązki obu grup prawniczych.

Odmienności pomiędzy radcami a adwokatami

A jednak różnice w obu tych grupach również dają się zauważyć. Najważniejsza z nich uwypukla się na starcie podejmowanej pracy aplikacyjnej. Osoby związane z adwokaturą przeważnie skupiają się na przepisach prawa karnego, zaś radcy prawni na Kodeksie cywilnym. wymóg przepisów, natomiast możemy tu mówić o przyjętych wyborach środowiska zawodowego. Przecież i radcy, i adwokaci są członkami do różnych izb – adwokackich lub radcowskich. Kolejna odmienność bierze się wprost z przepisów. Adwokatura to rodzaj niezależnej służby, natomiast praca radcy prawnego jest regulowana w formie umowy o pracę jak w niemal każdym innym przypadku profesji.

Zamiast podsumowania zauważmy dodatkowo niewielki formalny detal wynikający z barw żabotu przy todze. U radców prawnych jest on niebieski, a u adwokatów mamy kolor zielony.