CNC

Dom

Poznaj prawdziwą wartość swojej nieruchomości

Najpewniejszą inwestycją będzie zawsze lokowanie oszczędności w lokali mieszkalnych i domów. Niezwykle istotne jest stwierdzenie, w jakim stanie znajduje się budynek. Dzięki właściwym krokom możemy nawet zmienić wartość posiadanej nieruchomości, o co powinien zadbać jej posiadacz lub administrator.

Ekspertyzy budowlane

Wartym pamiętania jest, by w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości lub usterek wychodzących z ukrycia, rozważyć przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej. W tej sprawie powinniśmy zaufać ekspertowi z uprawnieniami rzeczoznawcy, który swą osobą będzie firmował jej ustalenia. Ekspertyzy budowlane pozostają podstawowymi dokumentami mówiącymi o faktycznym stanie obiektu i nie można ich zignorować. Gdy ten orzeczenie mówi o niedoróbkach inżynieryjnych lub awariach, przede wszystkim groźnych, nie zważając na wydatki trzeba przystąpić do ich usunięcia.

Niekiedy bywa to przyczyną niezapowiedzianych kłopotów w razie wypadku losowego. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może nie chcieć wypłacić, w wypadku gdy poprzednie ekspertyzy budowlane określały usterki, które do tej pory nie zostały usunięte. Często ekspert sam ustala, w jakim terminie trzeba dokonać napraw i jakich środków oraz metod należ do tego użyć. Nie jest to widzimsię fachowca, a ich lekceważenie poważnie redukuje poziom ochrony w takim budynku.

Remonty i dbałość o zieleń

Większość budynków ma własny fundusz remontowy, na którym zbierane są aktywa do przeprowadzania przyszłych remontów. Trzeba planować ich użycie w odpowiedzialny sposób, gdyż muszą realizować oczekiwania wszystkich mieszkańców. Nieruchomość powinna wyglądać interesująco z zewnątrz, a więc raz na jakiś czas jej ściany potrzebują odnowienia. Jeśli blok pozostaje bez termoizolacji, jak najszybciej trzeba to uzupełnić.

Poza tym, remont powinno się regularnie wykonać też w środku, ponieważ klatki schodowe zaliczają się do części wspólnych. Powinno się także pamiętać o zieleni przed budynkiem. Administrator obiektu musi regularnie zajmować się nadzorem i starać się o wymianę obumarłych roślin.